Ευρωστάρ Α.Ε
ΑΦΜ:094329179
ΔΟΥ:Κατερίνης
Κατηγορία:Μεταφορικές
Αντικείμενο:Μεταφορική - Διαμεταφορές
Διεύθυνση:3ο χλμ ΠΕΟ Κατερίνης - Θεσσαλονίκης
Πόλη:Κατερίνη, Πιερίας
Τηλέφωνο:2351076673
E-mail:eurostarsa@gmail.com
Ιστοσελίδα:www.eurostarsa.eu
ΓΕΜΗ:
Ίδρυση:

Δημοσιεύσεις